Διδακτικό υλικό

για την Α΄ Λυκείου

Κανένα από τα βιβλία

της «Επανάληψης του Γυμνασίου»

δεν διατίθεται σε έντυπη μορφή!

Τι θα δεις στις σημειώσεις που υπάρχουν στα σχολικά βιβλία


•  Επισήμανση των ορισμών της θεωρίας

•  Επισήμανση των αποδείξεων των προτάσεων και θεωρημάτων της θεωρίας (στο βιβλίο της Άλγεβρας)

•  Επισήμανση των σημαντικότερων σημείων της θεωρίας

•  Επισήμανση των σημαντικότερων ασκήσεων (στο βιβλίο της Άλγεβρας)

•  Συμπληρώσεις στην θεωρία

•  Επεξηγήσεις και συμπληρώσεις στα σχήματα (στο βιβλίο της Γεωμετρίας)


Κάνε αυτές τις σημειώσεις στα σχολικά σου βιβλία!

Θα σε βοηθήσουν!

Τεύχος θεωρίας

Τεύχος ασκήσεων

ΜΕΡΟΣ Α΄

Τι περιλαμβάνει κάθε τεύχος


•  Τεύχος θεωρίας

Περιλαμβάνει τα βασικότερα στοιχεία από την Άλγεβρα και των τριών τάξεων του Γυμνασίου και συνοπτική μεθοδολογία για βασικά θέματα ασκήσεων (π.χ., πώς κάνουμε ομώνυμα κλάσματα, πώς κάνουμε πράξεις με ρητές παραστάσεις, πώς κάνουμε παραγοντοποίηση).


•  Τεύχος ασκήσεων - ΜΕΡΟΣ Α΄

Περιλαμβάνει 200 λυμένες ασκήσεις, οι οποίες ταξινομούνται στις ακόλουθες ομάδες:

-  1η ομάδα: Πράξεις μεταξύ αριθμών (οι τέσσερις βασικές πράξεις, πράξεις με δυνάμεις)

-  2η ομάδα: Πράξεις με αλγεβρικές παραστάσεις (χωρίς χρήση ταυτοτήτων, αλλά και με χρήση ταυτοτήτων)

-  3η ομάδα: Παραγοντοποίηση αλγεβρικών παραστάσεων

-  4η ομάδα: Πράξεις με ρητές αλγεβρικές παραστάσεις (απλοποίηση ρητών παραστάσεων, πολλαπλασιασμός-διαίρεση ρητών παραστάσεων, πρόσθεση-αφαίρεση ρητών παραστάσεων)

-  5η ομάδα: Πράξεις με τετραγωνικές ρίζες


•  Τεύχος ασκήσεων - ΜΕΡΟΣ Β΄

Περιλαμβάνει 100 λυμένες ασκήσεις, οι οποίες ταξινομούνται στις ακόλουθες ομάδες:

-  1η ομάδα: Εξισώσεις πρώτου βαθμού

-  2η ομάδα: Εξισώσεις δευτέρου βαθμού

-  3η ομάδα: Γραμμικά συστήματα 2 x 2

Τεύχος ασκήσεων

ΜΕΡΟΣ Β΄

Τα σχολικά βιβλία Άλγεβρας και Γεωμετρίας


εμπλουτισμένα με πολλές και χρήσιμες σημειώσεις!

Για να διαβάσεις το βιβλίο που θέλεις, πάτησε στην εικόνα του

Η επανάληψη του Γυμνασίου

37 σελίδες

41 σελίδες

35 σελίδες

«Πώς;»

­(ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΚΔΟΣΗ, 2018-2019)


Το βιβλίο απαντά σε ερωτήματα, όπως:

•  πώς θα κάνω παραγοντοποίηση;

•  πώς θα κάνω πράξεις με τετραγωνικές ρίζες;

•  πώς θα λύσω μια εξίσωση/ανίσωση δευτέρου βαθμού;

•  πώς θα λύσω μια ρητή εξίσωση/ανίσωση;

•  πώς θα λύσω μια εξίσωση/ανίσωση με απόλυτες τιμές;

•  πώς θα λύσω ένα γραμμικό σύστημα;

Το βιβλίο «Πώς;» είναι πολύ χρήσιμο και στους μαθητές της Α΄ Λυκείου, διότι περιλαμβάνει:


•  τα σημαντικότερα θέματα Άλγεβρας από τις τρεις τάξεις του Γυμνασίου

•  τις κυριότερες προτάσεις Γεωμετρίας από τις τρεις τάξεις του Γυμνασίου

•  τα σημαντικότερα θέματα που διδάσκονται στην Άλγεβρα της Α΄ Λυκείου

•  τα σημαντικότερα θέματα που διδάσκονται στην Άλγεβρα της Β΄ Λυκείου

•  τα σημαντικότερα θέματα που διδάσκονται στα Μαθηματικά Προσανατολισμού της Β΄ Λυκείου

•  τις βασικότερες προτάσεις από την Γεωμετρία της Β΄ Λυκείου


Το βιβλίο αυτό διατίθεται και σε έγχρωμη έντυπη μορφή 270 σελίδων!

Αν θελήσεις να το προμηθευτείς, πληροφορίες θα βρεις πατώντας εδώ.

Βιβλίο επανάληψης-σύνοψης Μαθηματικών Γυμνασίου και Λυκείου

196 σελίδες

Σημειώσεις στα σχολικά βιβλία

ΠΡΟΣΟΧΗ !!!

Όσοι έχετε την έντυπη μορφή της πρώτης έκδοσης του βιβλίου «Πώς;» (έκδοση 2017), αποθηκεύστε από εδώ τις διορθώσεις που έχουν γίνει!

Βίντεο με επαναληπτικά θέματα στην Άλγεβρα της Α΄ Λυκείου θα βρεις εδώ