Διδακτικό υλικό

για την Β΄ Λυκείου

Τι θα δεις στις σημειώσεις που υπάρχουν στα σχολικά βιβλία


•  Επισήμανση των ορισμών της θεωρίας

•  Επισήμανση των αποδείξεων των προτάσεων και θεωρημάτων της θεωρίας

•  Επισήμανση των σημαντικότερων σημείων της θεωρίας

•  Επισήμανση των σημαντικότερων ασκήσεων (στο βιβλίο της Άλγεβρας)

•  Συμπληρώσεις στην θεωρία


Κάνε αυτές τις σημειώσεις στα σχολικά σου βιβλία!

Θα σε βοηθήσουν!

Τα σχολικά βιβλία Άλγεβρας

και

Μαθηματικών Προσανατολισμού


εμπλουτισμένα με πολλές και χρήσιμες σημειώσεις!

Βίντεο με ασκήσεις

θα βρεις εδώ

Βίντεο με ασκήσεις

θα βρεις εδώ

Βίντεο με ασκήσεις

θα βρεις εδώ

Βίντεο με ασκήσεις

θα βρεις εδώ

Βίντεο με ασκήσεις

θα βρεις εδώ

126 σελίδες

250 σελίδες

216 σελίδες

Όλα τα βιβλία που θα δεις είναι σε μορφή flip book και περιλαμβάνουν:


•  την θεωρία του σχολικού βιβλίου, εμπλουτισμένη με πολλές σημειώσεις, παρατηρήσεις, σχόλια και παραδείγματα

•  αναλυτική μεθοδολογία για τις ασκήσεις

•  αναλυτικά λυμένες ασκήσεις, οι οποίες ταξινομούνται σε κατηγορίες για διευκόλυνση στην μελέτη

102 σελίδες

164 σελίδες

Για να διαβάσεις το βιβλίο που θέλεις, πάτησε στην εικόνα του

Διδακτικό υλικό για την Άλγεβρα

Διδακτικό υλικό για τα Μαθηματικά Προσανατολισμού

196 σελίδες

258 σελίδες

244 σελίδες

Σημειώσεις στα σχολικά βιβλία

«Πώς;»

­(ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΚΔΟΣΗ, 2018-2019)


Το βιβλίο απαντά σε ερωτήματα, όπως:

•  πώς θα κάνω παραγοντοποίηση;

•  πώς θα κάνω πράξεις με τετραγωνικές ρίζες;

•  πώς θα λύσω μια εξίσωση/ανίσωση δευτέρου βαθμού;

•  πώς θα λύσω μια ρητή εξίσωση/ανίσωση;

•  πώς θα λύσω μια εξίσωση/ανίσωση με απόλυτες τιμές;

•  πώς θα λύσω ένα γραμμικό σύστημα;

Το βιβλίο «Πώς;» είναι πολύ χρήσιμο και στους μαθητές της Β΄ Λυκείου, διότι περιλαμβάνει:


•  τα σημαντικότερα θέματα Άλγεβρας από τις τρεις τάξεις του Γυμνασίου

•  τις κυριότερες προτάσεις και τύπους Γεωμετρίας από τις τρεις τάξεις του Γυμνασίου

•  τα σημαντικότερα θέματα Άλγεβρας της Α΄ Λυκείου

•  τις κυριότερες προτάσεις Γεωμετρίας της Α΄ Λυκείου

•  τα σημαντικότερα θέματα που διδάσκονται στην Άλγεβρα της Β΄ Λυκείου

•  τα σημαντικότερα θέματα που διδάσκονται στα Μαθηματικά Προσανατολισμού της Β΄ Λυκείου

•  τις βασικότερες προτάσεις από την Γεωμετρία της Β΄ Λυκείου


Το βιβλίο αυτό διατίθεται και σε έγχρωμη έντυπη μορφή 270 σελίδων!

Αν θελήσεις να το προμηθευτείς, πληροφορίες θα βρεις πατώντας εδώ.

Κανένα από τα βιβλία Άλγεβρας

δεν διατίθεται σε έντυπη μορφή!

Κανένα από τα βιβλία των Μαθηματικών Προσανατολισμού

δεν διατίθεται σε έντυπη μορφή!

Βιβλίο επανάληψης-σύνοψης Μαθηματικών Γυμνασίου και Λυκείου

196 σελίδες

Στην Άλγεβρα θα βρεις:

•  858 σελίδες

θεωρίας, μεθοδολογίας

και αναλυτικά λυμένων ασκήσεων

•  975 λυμένες ασκήσεις,

αναλυτικά λυμένες και ταξινομημένες

Στα Μαθηματικά Προσανατολισμού θα βρεις:

•  698 σελίδες

θεωρίας, μεθοδολογίας

και αναλυτικά λυμένων ασκήσεων

•  635 λυμένες ασκήσεις,

αναλυτικά λυμένες και ταξινομημένες

ΠΡΟΣΟΧΗ !!!

Όσοι έχετε την έντυπη μορφή της πρώτης έκδοσης του βιβλίου «Πώς;» (έκδοση 2017), αποθηκεύστε από εδώ τις διορθώσεις που έχουν γίνει!