Διδακτικό υλικό

για την Γ΄ Λυκείου

330 σελίδες

364 σελίδες

66 σελίδες

Όλα τα βιβλία που θα δεις είναι σε μορφή flip book και περιλαμβάνουν:


•  την θεωρία του σχολικού βιβλίου, εμπλουτισμένη με πολλές σημειώσεις, παρατηρήσεις, σχόλια και παραδείγματα

•  αναλυτική μεθοδολογία για τις ασκήσεις

•  αναλυτικά λυμένες ασκήσεις, οι οποίες ταξινομούνται σε κατηγορίες για διευκόλυνση στην μελέτη

Για να διαβάσεις το βιβλίο που θέλεις, πάτησε στην εικόνα του

Διδακτικό υλικό για το κεφάλαιο «Όριο-συνέχεια συνάρτησης»

Διδακτικό υλικό στο κεφάλαιο «Διαφορικός Λογισμός»

Διδακτικό υλικό στο κεφάλαιο «Ολοκληρωτικός Λογισμός»

«Πώς;»

­(ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΚΔΟΣΗ, 2018-2019)


Το βιβλίο απαντά σε ερωτήματα, όπως:

•  πώς θα κάνω παραγοντοποίηση;

•  πώς θα λύσω μια εξίσωση/ανίσωση δευτέρου βαθμού;

•  πώς θα λύσω μια ρητή εξίσωση/ανίσωση;

•  πώς θα λύσω παραγοντοποιημένη πολυωνυμική εξίσωση/ανίσωση;

•  πώς θα λύσω μια εξίσωση/ανίσωση με λογάριθμους;

•  πώς θα λύσω ένα σύστημα, γραμμικό ή μη γραμμικό;

Το βιβλίο «Πώς;» είναι απαραίτητο στους μαθητές της Γ΄ Λυκείου, διότι περιλαμβάνει:


•  τα σημαντικότερα θέματα Άλγεβρας από τις τρεις τάξεις του Γυμνασίου

•  τα σημαντικότερα θέματα Άλγεβρας της Α΄ Λυκείου

•  τα σημαντικότερα θέματα Άλγεβρας της Β΄ Λυκείου

•  τα σημαντικότερα θέματα Μαθηματικών Προσανατολισμού της Β΄ Λυκείου

•  τις κυριότερες προτάσεις και τύπους Γεωμετρίας από τις τρεις τάξεις του Γυμνασίου, την Α΄ και την Β΄ Λυκείου


Το βιβλίο αυτό διατίθεται προαιρετικά και σε έγχρωμη έντυπη μορφή 270 σελίδων!

Αν θελήσεις να το προμηθευτείς, πληροφορίες θα βρεις πατώντας εδώ.

Βιβλίο επανάληψης-σύνοψης Μαθηματικών Γυμνασίου και Λυκείου

196 σελίδες

Βίντεο στα όρια, με θεωρία-μεθοδολογία και λυμένες ασκήσεις,

θα βρεις εδώ

Τι περιλαμβάνει κάθε τόμος

(ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΚΔΟΣΗ, 2018-2019)


•  Α΄ τόμος

-  1η ενότητα: Βασικά στοιχεία συναρτήσεων

-  2η ενότητα: «Υπολογιστικά» θέματα ορίων - Η απροσδιοριστία «μηδέν διά μηδέν»

-  3η ενότητα:  «Υπολογιστικά» θέματα ορίων - Η απροσδιοριστία «αριθμός διά μηδέν»

-  4η ενότητα:  «Υπολογιστικά» θέματα ορίων - Όριο συνάρτησης στο άπειρο

Αναλυτικά τι περιλαμβάνει κάθε ενότητα θα το δεις στις πρώτες σελίδες του τόμου.


•  Β΄ τόμος

-  5η ενότητα: «Θεωρητικά» θέματα ορίων - Όριο συνάρτησης σε σημείο

-  6η ενότητα: «Θεωρητικά» θέματα ορίων - Μη πεπερασμένο όριο συνάρτησης

-  7η ενότητα: «Θεωρητικά» θέματα ορίων - Όριο συνάρτησης στο άπειρο

-  8η ενότητα: Συνέχεια συνάρτησης

-  9η ενότητα: Θεωρήματα στην συνέχεια συνάρτησης

-  10η ενότητα: Γενικές ασκήσεις σε όλο το κεφάλαιο

Αναλυτικά τι περιλαμβάνει κάθε ενότητα θα το δεις στις πρώτες σελίδες του τόμου.


Ο Α΄ και ο Β΄ τόμος διατίθενται προαιρετικά και σε έγχρωμη έντυπη μορφή ΕΝΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ 908 σελίδων!

Αν θελήσεις να το προμηθευτείς, πληροφορίες θα βρεις πατώντας εδώ.

Οι λύσεις του σχολικού βιβλίου ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ σε έντυπη μορφή!

484 σελίδες

484 σελίδες

174 σελίδες

Τι περιλαμβάνει κάθε τόμος


•  Α΄ τόμος  (δεύτερη έκδοση, 2018-2019)

-  1η ενότητα: Παράγωγος συνάρτησης σε σημείο

-  2η ενότητα: Παραγωγίσιμες συναρτήσεις. Κανόνες παραγώγισης

-  3η ενότητα: Κανόνες του de l' Hospital

-  4η ενότητα: Ασύμπτωτες συνάρτησης

-  5η ενότητα: Εφαπτομένη γραφικής παράστασης συνάρτησης

-  6η ενότητα: Ρυθμός μεταβολής  (συγγραφέας της είναι ο Θανάσης Νικολόπουλος)

Αναλυτικά τι περιλαμβάνει κάθε ενότητα θα το δεις στις πρώτες σελίδες του τόμου.


•  Β΄ τόμος  (πρώτη έκδοση, 2018-2019)

-  7η ενότητα: Θεώρημα του Rolle

-  8η ενότητα: Θεώρημα Μέσης Τιμής (Θ.Μ.Τ.)

-  9η ενότητα: Συνέπειες Θεωρήματος Μέσης Τιμής

-  10η ενότητα: Μονοτονία (και ακρότατα) συνάρτησης

-  11η ενότητα: Ακρότατα συνάρτησης (ειδικά θέματα)

-  12η ενότητα: Κυρτότητα και σημεία καμπής συνάρτησης

Αναλυτικά τι περιλαμβάνει κάθε ενότητα θα το δεις στις πρώτες σελίδες του τόμου.


Ο Α΄ και ο Β΄ τόμος διατίθενται προαιρετικά και σε έγχρωμη έντυπη μορφή ΕΝΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ 1.254 σελίδων!

Αν θελήσεις να το προμηθευτείς, πληροφορίες θα βρεις πατώντας εδώ.

Οι λύσεις του σχολικού βιβλίου ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ σε έντυπη μορφή!

Περιεχόμενα Α΄ τόμου

(80 σελίδες)

•  Αναλυτική θεωρία

•  Αναλυτική μεθοδολογία για τις ασκήσεις

•  30 ασκήσεις, λυμένες βήμα προς βήμα, με πλούσιο σχολιασμό, παρατηρήσεις, υπενθυμίσεις, επισημάνσεις

Ένα στολίδι για το «Μαθηματικό στέκι» !

Η εξαιρετική εργασία του Θανάση Νικολόπουλου στον Ρυθμό Μεταβολής, η οποία θα εντυπωσιάσει με το βάθος και την έκταση της ανάλυσής της!


Έπιασε το θέμα από μηδενική βάση και δημιούργησε μια μοναδική εργασία στο πλέον ιδιόμορφο θέμα του Διαφορικού Λογισμού.

Περιεχόμενα Β΄ τόμου

(142 σελίδες)

30 επαναληπτικές ασκήσεις, λυμένες βήμα προς βήμα,

με πλούσιο σχολιασμό, παρατηρήσεις, υπενθυμίσεις, επισημάνσεις.

Η αναλυτικότητα των λύσεων

θα εντυπωσιάσει!

Όλα σε ένα βιβλίο!

(218 σελίδες)

Ενοποιημένα σε ένα βιβλίο,

τα θέματα που αναπτύσσονται στους τόμους Α΄ και Β΄.

ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ,

με όλες τις τελικές διορθώσεις

(30 Απριλίου 2018)

Το βιβλίο του Θανάση Νικολόπουλου για τον Ρυθμό Μεταβολής διατίθεται σε έγχρωμη έντυπη μορφή 328 σελίδων!

Αν θελήσεις να το προμηθευτείς, επικοινώνησε με τον συγγραφέα του:

•  με μήνυμα στο προφίλ του στο Facebook

•  με email στην διεύθυνση greenblooded@gmail.com

Πρόκειται για εξαιρετική εργασία, την οποία αξίζει να έχεις!

Ασκήσεις εφ' όλης της ύλης στην Γ΄ Λυκείου

ΠΡΟΣΟΧΗ !!!

Όσοι έχετε την έντυπη μορφή της πρώτης έκδοσης του βιβλίου «Πώς;» (έκδοση 2017), αποθηκεύστε από εδώ τις διορθώσεις που έχουν γίνει!

ΠΡΟΣΟΧΗ !!!

Όσοι έχετε την δίτομη έντυπη μορφή της πρώτης έκδοσης του βιβλίου «Όριο-συνέχεια συνάρτησης»

(έκδοση 2017), αποθηκεύστε τις διορθώσεις που έχουν γίνει!

• Για τον Α΄ τόμο, από εδώ.     • Για τον Β΄ τόμο, από εδώ.

ΠΡΟΣΟΧΗ !!!

Όσοι έχετε την έντυπη μορφή της πρώτης έκδοσης του Α΄ τόμου βιβλίου «Διαφορικός Λογισμός»

(έκδοση 2017), αποθηκεύστε από εδώ τις διορθώσεις που έχουν γίνει!

Βίντεο στον Ολοκληρωτικό Λογισμό

θα βρεις εδώ

Περιλαμβάνονται βίντεο με θεωρία μόνο

Η σχετική ενότητα θα βελτιστοποιηθεί τους επόμενους μήνες.

Μέχρι τότε, πάτησε εδώ για να δεις επαναληπτικά θέματα σε όλη την ύλη της Γ΄ Λυκείου.

Διδακτικό υλικό στο καταργηθέν κεφάλαιο «Μιγαδικοί αριθμοί»

Το κεφάλαιο αυτό τέθηκε εκτός ύλης το σχολικό έτος 2015-2016. Παραμένει στο ΜΣ για ιστορικούς λόγους και για όποιον ενδιαφέρεται να δει σχετικά θέματα (κυρίως μεταλυκειακοί).

Πάτησε εδώ για να δεις τα σχετικά θέματα.

Τι περιλαμβάνει το βιβλίο


-  1η ενότητα: Αρχική συνάρτηση (αόριστο ολοκλήρωμα)

-  2η ενότητα: Πώς θα υπολογίσεις ένα ορισμένο ολοκλήρωμα

-  3η ενότητα: «Θεωρητικά» θέματα στο ορισμένο ολοκλήρωμα

-  4η ενότητα: Εμβαδόν επίπεδου χωρίου

-  5η ενότητα: Ασκήσεις εφ' όλης της ύλης

Αναλυτικά τι περιλαμβάνει κάθε ενότητα θα το δεις στις πρώτες σελίδες του βιβλίου.

Το βιβλίο υπέστη σημαντική ανανέωση συνολικά:

•  η θεωρία συμπληρώθηκε με πολλά νέα στοιχεία

•  η μεθοδολογία ασκήσεων οργανώθηκε καλύτερα

•  προστέθηκαν 40 εξαιρετικές ασκήσεις εφ' όλης της ύλης, οι οποίες περιλαμβάνουν ερωτήματα/ζητούμενα με θέματα ολοκληρωμάτων


Το βιβλίο διατίθεται προαιρετικά και σε έγχρωμη έντυπη μορφή 728 σελίδων!

Αν θελήσεις να το προμηθευτείς, πληροφορίες θα βρεις πατώντας εδώ.

522 σελίδες

Ξέρεις ότι τώρα μπορείς να κάνεις μαθήματα μαζί μου και μέσω Skype;


ΜΑΘΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ!

Βίντεο στις παραγώγους, με θεωρία-μεθοδολογία και λυμένες ασκήσεις,

θα βρεις εδώ