Τεύχος θεωρίας - μεθοδολογίας ενότητας Η.

Όλα όσα αναφέρονται στην θεωρία και τις κατηγορίες ασκήσεων της ενότητας Η, συγκεντρωμένα σε ένα τεύχος (pdf). Τα παραδείγματα, που εδώ παρουσιάζονται σε σύντομα βίντεο, βρίσκονται και στο τεύχος θεωρίας.

Σελίδες:  14.

(placeholder)
Συνέπειες ΘΜΤ

Βίντεο θεωρίας ενότητας Η.

Αναπτύσσεται κυρίως το θέμα εύρεσης του τύπου μιας συνάρτησης, όταν είναι γνωστός ο τύπος της πρώτης της παραγώγου ή μιας σχέσης που περιλαμβάνει την πρώτη παράγωγο της συνάρτησης και την ίδια την συνάρτηση. Επίσης, πώς αποδεικνύουμε ότι μία συνάρτηση είναι σταθερή.

Διάρκεια:  39:41

ΠΡΟΣΟΧΗ ! Το βίντεο ΔΕΝ υποκαθιστά όσα αναλυτικά αναφέρονται στην ενότητα Η και τις αναλυτικές παρατηρήσεις στις επιμέρους κατηγορίες ασκήσεων, ούτε τον καθηγητή σου, τον οποίο πρέπει ν' ακούς με πολλή προσοχή!