Τεύχος θεωρίας - μεθοδολογίας ενότητας Ζ.

Όλα όσα αναφέρονται στην θεωρία και τις κατηγορίες ασκήσεων της ενότητας Ζ, συγκεντρωμένα σε ένα τεύχος (pdf). Τα παραδείγματα, που εδώ παρουσιάζονται σε σύντομα βίντεο, βρίσκονται και στο τεύχος θεωρίας.

Σελίδες:  12.

(placeholder)

Βίντεο θεωρίας ενότητας Ζ.

Γίνεται παρουσίαση του Θεωρήματος Μέσης Τιμής, ενός από τα σημαντικότερα θεωρήματα του Διαφορικού Λογισμού, αλλά και κάπως «περίεργο», αφού η αναγνώρισή του στις ασκήσεις πολλές φορές είναι δύσκολη. Γι' αυτόν τον λόγο, δίνονται σχετικές κατευθύνσεις αναγνώρισής του στις ασκήσεις.

Διάρκεια:  53:49

ΠΡΟΣΟΧΗ ! Το βίντεο ΔΕΝ υποκαθιστά όσα αναλυτικά αναφέρονται στην ενότητα Ζ και τις αναλυτικές παρατηρήσεις στις επιμέρους κατηγορίες ασκήσεων, ούτε τον καθηγητή σου, τον οποίο πρέπει ν' ακούς με πολλή προσοχή!

Θεώρημα Μέσης Τιμής (ΘΜΤ)