Αρχική σελίδα

Περιεχόμενα

Επικοινωνία

Σύνδεσμοι

Βιογραφικό

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

Διαφορικός Λογισμός

Διαφορικός Λογισμός Γ Λυκείου
Διαφορικός Λογισμός Γ Λυκείου
Διαφορικός Λογισμός Γ Λυκείου
Ορισμός παραγώγου
Διαφορικός λύσεις ασκήσεων σχολικού βιβλίου

Λύσεις των ασκήσεων του σχολικού βιβλίου.

Αναλυτικά λυμένες και με πολλά σχόλια, όλες οι ασκήσεις του σχολικού βιβλίου.

Σελίδες: 172.

Πάτησε στην εικόνα για μεγέθυνση.

Αναπτύσσονται τα θέματα της παραγράφου 2.1 του σχολικού βιβλίου, τα οποία είναι ουσιαστικά προέκταση των θεμάτων του κεφαλαίου «Όριο - συνέχεια συνάρτησης».

Σελίδες: 26.   Δες τα περιεχόμενα.

Για να δεις το βίντεο θεωρίας της ενότητας, πάτησε εδώ.

Διαφορικός Λογισμός Γ Λυκείου

ΘΕΩΡΙΑ - ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

Βίντεο με λυμένες ασκήσεις δεν διατίθενται ακόμη σε καμία ενότητα.

ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ  (Κατηγορίες 1 - 6)

ΕΝΟΤΗΤΑ 1.  Ορισμός παραγώγου σε σημείο.

Κανόνες παραγώγισης

Αναπτύσσονται τα θέματα των παραγράφων 2.2 και 2.3 του σχολικού βιβλίου. Δίνονται σημαντικά «κόλπα» για τις ασκήσεις.

Σελίδες: 22.   Δες τα περιεχόμενα.

Για να δεις το βίντεο θεωρίας της ενότητας, πάτησε εδώ.

ΘΕΩΡΙΑ - ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ  (Κατηγορίες 7 - 10)

ΕΝΟΤΗΤΑ 2.  Παραγωγίσιμες συναρτήσεις. Κανόνες παραγώγισης.

Κανόνες de l' Hospital

Αναπτύσσονται τα θέματα της παραγράφου 2.9 του σχολικού βιβλίου, τα οποία είναι ουσιαστικά προέκταση των θεμάτων του κεφαλαίου «Όριο - συνέχεια συνάρτησης» με βοήθεια από τους κανόνες παραγώγισης.

Σελίδες: 13.   Δες τα περιεχόμενα.

Για να δεις το βίντεο θεωρίας της ενότητας, πάτησε εδώ.

ΘΕΩΡΙΑ - ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ  (Κατηγορίες 11 - 16)

ΕΝΟΤΗΤΑ 3.  Κανόνες του de l' Hospital.

Ασύμπτωτες συνάρτησης

Αναπτύσσονται τα θέματα της παραγράφου 2.9 του σχολικού βιβλίου, τα οποία είναι ουσιαστικά προέκταση των θεμάτων του κεφαλαίου «Όριο - συνέχεια συνάρτησης» με βοήθεια από τους κανόνες παραγώγισης.

Σελίδες: 13.   Δες τα περιεχόμενα.

Για να δεις το βίντεο θεωρίας της ενότητας, πάτησε εδώ.

ΘΕΩΡΙΑ - ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ  (Κατηγορίες 17 - 19)

ΕΝΟΤΗΤΑ 4.  Ασύμπτωτες συνάρτησης.

Εφαπτομένη γραφικής παράστασης

Αναπτύσσονται τα θέματα που είναι σκόρπια στις παραγράφους 2.1, 2.2 και 2.3 του σχολικού βιβλίου και εμπλουτίζονται με πολλά στοιχεία, απαραίτητα για την αντιμετώπιση των θεμάτων της εφαπτομένης μιας γραφικής παράστασης.

Σελίδες: 23.   Δες τα περιεχόμενα.

Για να δεις τα δύο βίντεο θεωρίας της ενότητας, πάτησε εδώ.

ΘΕΩΡΙΑ - ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ  (Κατηγορίες 20 - 32)

ΕΝΟΤΗΤΑ 5.  Εφαπτομένη.

Θεώρημα Rolle

Αναπτύσσονται τα θέματα της παραγράφου 2.5 του σχολικού βιβλίου. Οι κατευθύνσεις για τις ασκήσεις να προσεχθούν πάρα πολύ, αφού το θεώρημα αυτό είναι πολύ σημαντικό και κάπως λεπτό στον χειρισμό του.

Σελίδες: 22.   Δες τα περιεχόμενα.

Για να δεις τα δύο βίντεο θεωρίας της ενότητας, πάτησε εδώ.

ΘΕΩΡΙΑ - ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ  (Κατηγορίες 33 - 38)

ΕΝΟΤΗΤΑ 6.  Θεώρημα του Rolle.

Θεώρημα Μέσης Τιμής ΘΜΤ

Αναπτύσσονται τα θέματα της παραγράφου 2.5 του σχολικού βιβλίου. Οι κατευθύνσεις για τις ασκήσεις να προσεχθούν πάρα πολύ, αφού το θεώρημα αυτό είναι λεπτό στον χειρισμό του.

Σελίδες: 11.   Δες τα περιεχόμενα.

Για να δεις το βίντεο θεωρίας της ενότητας, πάτησε εδώ.

ΘΕΩΡΙΑ - ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ  (Κατηγορίες 39 - 43)

ΕΝΟΤΗΤΑ 7.  Θεώρημα Μέσης Τιμής (ΘΜΤ).

Στην κατηγορία 39 δεν υπάρχουν ακόμη διαθέσιμες λυμένες ασκήσεις.

Συνέπειες Θεωρήματος Μέσης Τιμής

Αναπτύσσονται τα θέματα της παραγράφου 2.6 του σχολικού βιβλίου. Το θέμα εύρεσης του τύπου μιας συνάρτησης μέσω της πρώτης (συνήθως) παραγώγου της, είναι αρκετά σημαντικό και πρέπει να προσεχθεί ιδιαίτερα.

Σελίδες: 10.   Δες τα περιεχόμενα.

Για να δεις το βίντεο θεωρίας της ενότητας, πάτησε εδώ.

ΘΕΩΡΙΑ - ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ  (Κατηγορίες 44 - 46)

ΕΝΟΤΗΤΑ 8.  Συνέπειες Θεωρήματος Μέσης Τιμής.

Στην κατηγορία 46 δεν υπάρχουν ακόμη διαθέσιμες λυμένες ασκήσεις.

Μονοτονία συνάρτησης

Αναπτύσσονται τα θέματα των παραγράφων 2.6 και 2.7 του σχολικού βιβλίου. Πρόκειται για το πιο σημαντικό θέμα όλου του κεφαλαίου και πρέπει να δοθεί η μέγιστη προσοχή σ' αυτό.

Σελίδες: 46.   Περιεχόμενα.  Σελ.1   Σελ.2

Για να δεις τα πέντε βίντεο θεωρίας της ενότητας, πάτησε εδώ.

ΘΕΩΡΙΑ - ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ  (Κατηγορίες 47 - 56)

ΕΝΟΤΗΤΑ 9.  Μονοτονία συνάρτησης.

Στην κατηγορία 49 δεν υπάρχουν ακόμη διαθέσιμες λυμένες ασκήσεις.

Ακρότατα συνάρτησης, θεώρημα Fermat

Αναπτύσσονται τα θέματα των παραγράφων 2.6 και 2.7 του σχολικού βιβλίου. Παρουσιάζονται κυρίως εφαρμογές του βασικού θεωρήματος του Fermat.

Σελίδες: 17.   Δες τα περιεχόμενα.

Για να δεις το βίντεο θεωρίας της ενότητας, πάτησε εδώ.

ΘΕΩΡΙΑ - ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ  (Κατηγορίες 57 - 60)

ΕΝΟΤΗΤΑ 10.  Ακρότατα συνάρτησης (ειδικά θέματα).

Κυρτότητα και σημεία καμπής συνάρτησης

Αναπτύσσονται τα θέματα της παραγράφου 2.8 του σχολικού βιβλίου. Η μελέτη της κυρτότητας μιας συνάρτησης παρουσιάζει σημαντικές ομοιότητες με την αντίστοιχη της μονοτονίας.

Σελίδες: 10.   Δες τα περιεχόμενα.

Για να δεις το βίντεο θεωρίας της ενότητας, πάτησε εδώ.

ΘΕΩΡΙΑ - ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ  (Κατηγορίες 61 - 64)

ΕΝΟΤΗΤΑ 11.  Κυρτότητα και σημεία καμπής συνάρτησης.

Παράκληση, ΟΧΙ greeklish στα σχόλιά σας !

 1. Λυμένες ασκήσεις στον ορισμό της παραγώγου
 2. Λυμένες ασκήσεις στον ορισμό της παραγώγου
 3. Λυμένες ασκήσεις στον ορισμό της παραγώγου
 4. Λυμένες ασκήσεις στον ορισμό της παραγώγου
 5. Λυμένες ασκήσεις στον ορισμό της παραγώγου
 6. Λυμένες ασκήσεις στον ορισμό της παραγώγου
Διαφορικός Λογισμός μεθοδολογία και λυμένες ασκήσεις
 1. Λυμένες ασκήσεις στους κανόνες παραγώγισης
 2. Λυμένες ασκήσεις στους κανόνες παραγώγισης
 3. Λυμένες ασκήσεις στους κανόνες παραγώγισης
 4. Λυμένες ασκήσεις στους κανόνες παραγώγισης

Σύνολο ασκήσεων: 90.

Κατηγορίες: 4.

Σύνολο σελίδων: 56.

Πατώντας σε κάθε εικόνα, αποθηκεύεις το αρχείο.

 1. Λυμένες ασκήσεις στους κανόνες de l' Hospital
 2. Λυμένες ασκήσεις στους κανόνες de l' Hospital
 3. Λυμένες ασκήσεις στους κανόνες de l' Hospital
 4. Λυμένες ασκήσεις στους κανόνες de l' Hospital
 5. Λυμένες ασκήσεις στους κανόνες de l' Hospital
 6. Λυμένες ασκήσεις στους κανόνες de l' Hospital

Σύνολο ασκήσεων: 75.

Κατηγορίες: 6.

Σύνολο σελίδων: 53.

Πατώντας σε κάθε εικόνα, αποθηκεύεις το αρχείο.

 1. Λυμένες ασκήσεις στις ασύμπτωτες
 2. Λυμένες ασκήσεις στις ασύμπτωτες
 3. Λυμένες ασκήσεις στις ασύμπτωτες

Σύνολο ασκήσεων: 30.

Κατηγορίες: 3.

Σύνολο σελίδων: 40.

Πατώντας σε κάθε εικόνα, αποθηκεύεις το αρχείο.

 1. Λυμένες ασκήσεις στην εφαπτομένη
 2. Λυμένες ασκήσεις στην εφαπτομένη
 3. Λυμένες ασκήσεις στην εφαπτομένη
 4. Λυμένες ασκήσεις στην εφαπτομένη
 5. Λυμένες ασκήσεις στην εφαπτομένη
 6. Λυμένες ασκήσεις στην εφαπτομένη
 7. Λυμένες ασκήσεις στην εφαπτομένη
 8. Λυμένες ασκήσεις στην εφαπτομένη
 9. Λυμένες ασκήσεις στην εφαπτομένη
 10. Λυμένες ασκήσεις στην εφαπτομένη
 11. Λυμένες ασκήσεις στην εφαπτομένη
 12. Λυμένες ασκήσεις στην εφαπτομένη
 13. Λυμένες ασκήσεις στην εφαπτομένη

Σύνολο ασκήσεων: 105.   Κατηγορίες: 13.   Σύνολο σελίδων: 137.

Πατώντας σε κάθε εικόνα, αποθηκεύεις το αρχείο.

 1. Λυμένες ασκήσεις στο θεώρημα Rolle
 2. Λυμένες ασκήσεις στο θεώρημα Rolle
 3. Λυμένες ασκήσεις στο θεώρημα Rolle
 4. Λυμένες ασκήσεις στο θεώρημα Rolle
 5. Λυμένες ασκήσεις στο θεώρημα Rolle
 6. Λυμένες ασκήσεις στο θεώρημα Rolle

Σύνολο ασκήσεων: 80.

Κατηγορίες: 6.

Σύνολο σελίδων: 98.

Πατώντας σε κάθε εικόνα, αποθηκεύεις το αρχείο.

 1. Λυμένες ασκήσεις στο ΘΜΤ
 2. Λυμένες ασκήσεις στο ΘΜΤ
 3. Λυμένες ασκήσεις στο ΘΜΤ
 4. Λυμένες ασκήσεις στο ΘΜΤ
 5. Λυμένες ασκήσεις στο ΘΜΤ

Σύνολο ασκήσεων: 30.

Κατηγορίες: 5.

Σύνολο σελίδων: 39.

Πατώντας σε κάθε εικόνα, αποθηκεύεις το αρχείο.

 1. Λυμένες ασκήσεις στις συνέπειες ΘΜΤ
 2. Λυμένες ασκήσεις στις συνέπειες ΘΜΤ
 3. Λυμένες ασκήσεις στις συνέπειες ΘΜΤ

Σύνολο ασκήσεων: 30.

Κατηγορίες: 3.

Σύνολο σελίδων: 29.

Πατώντας σε κάθε εικόνα, αποθηκεύεις το αρχείο.

 1. Λυμένες ασκήσεις στην μονοτονία
 2. Λυμένες ασκήσεις στην μονοτονία
 3. Λυμένες ασκήσεις στην μονοτονία
 4. Λυμένες ασκήσεις στην μονοτονία
 5. Λυμένες ασκήσεις στην μονοτονία
 6. Λυμένες ασκήσεις στην μονοτονία
 7. Λυμένες ασκήσεις στην μονοτονία
 8. Λυμένες ασκήσεις στην μονοτονία
 9. Λυμένες ασκήσεις στην μονοτονία
 10. Λυμένες ασκήσεις στην μονοτονία

Σύνολο ασκήσεων: 125.   Κατηγορίες: 10.   Σύνολο σελίδων: 147.

Πατώντας σε κάθε εικόνα, αποθηκεύεις το αρχείο.

 1. Λυμένες ασκήσεις στα ακρότατα
 2. Λυμένες ασκήσεις στα ακρότατα
 3. Λυμένες ασκήσεις στα ακρότατα
 4. Λυμένες ασκήσεις στα ακρότατα

Σύνολο ασκήσεων: 30.

Κατηγορίες: 4.

Σύνολο σελίδων: 44.

Πατώντας σε κάθε εικόνα, αποθηκεύεις το αρχείο.

 1. Λυμένες ασκήσεις στην κυρτότητα
 2. Λυμένες ασκήσεις στην κυρτότητα
 3. Λυμένες ασκήσεις στην κυρτότητα
 4. Λυμένες ασκήσεις στην κυρτότητα

Σύνολο ασκήσεων: 50.

Κατηγορίες: 4.

Σύνολο σελίδων: 60.

Πατώντας σε κάθε εικόνα, αποθηκεύεις το αρχείο.

Βίντεο θεωρίας - μεθοδολογίας και λυμένων ασκήσεων θα βρεις πατώντας εδώ.

Στην κατηγορία 10, η άσκηση 8 είναι εκτός ύλης.

• Στην κατηγορία 33, η άσκηση 18 είναι εκτός ύλης.

• Στην κατηγορία 34, η άσκηση 17 είναι εκτός ύλης.

Σύνολο ασκήσεων: 40.

Κατηγορίες: 6.

Σύνολο σελίδων: 60.

Πατώντας σε κάθε εικόνα, αποθηκεύεις το αρχείο.

Πατώντας το, αποθηκεύεις το φυλλάδιο.

Πατώντας το, βλέπεις το εξώφυλλο του φυλλαδίου.

Επεξήγηση εικονιδίων