Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

Μιγαδικοί αριθμοί

Μιγαδικοί Γ Λυκείου
Μιγαδικοί Γ Λυκείου
Μιγαδικοί Γ Λυκείου
Πράξεις μιγαδικών
Όρια λύσεις ασκήσεων σχολικού βιβλίου

Λύσεις των ασκήσεων του σχολικού βιβλίου.

Αναλυτικά λυμένες και με πολλά σχόλια, όλες οι ασκήσεις του σχολικού βιβλίου.

Σελίδες: 30.

Πάτησε στην εικόνα για μεγέθυνση.

Αναπτύσσονται θέματα των παραγράφων 2.1 και 2.2 του σχολικού βιβλίου, αλλά γίνονται πάρα πολλές συμπληρώσεις στην θεωρία και τα θέματα ταξινομούνται σε καλύτερη σειρά απ' αυτήν του βιβλίου.

Σελίδες: 23.   Δες τα περιεχόμενα.

Για να δεις τα δύο βίντεο θεωρίας της ενότητας και βίντεο με λυμένες ασκήσεις, πάτησε εδώ.

Μιγαδικοί Γ Λυκείου

ΘΕΩΡΙΑ - ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ  (Κατηγορίες 1α, 1β)

ΕΝΟΤΗΤΑ 1.  Βασικά στοιχεία μιγαδικών. Πράξεις μεταξύ μιγαδικών.

  1. Λυμένες ασκήσεις στις πράξεις μιγαδικών
  2. Λυμένες ασκήσεις στις πράξεις μιγαδικών

Σύνολο ασκήσεων: 50.

Κατηγορίες: 2.

Σύνολο σελίδων: 42.

Πατώντας σε κάθε εικόνα, αποθηκεύεις το αρχείο.

Βίντεο θεωρίας - μεθοδολογίας και λυμένων ασκήσεων θα βρεις πατώντας εδώ.

Μιγαδικοί λυμένες ασκήσεις

Παράκληση, ΟΧΙ greeklish στα σχόλιά σας !

Ισότητα και εξισώσεις μιγαδικών

Αναπτύσσονται θέματα των παραγράφων 2.1 και 2.2 του σχολικού βιβλίου, αλλά γίνονται πάρα πολλές συμπληρώσεις στην θεωρία και τα θέματα ταξινομούνται σε καλύτερη σειρά απ' αυτήν του βιβλίου.

Σελίδες: 17.   Δες τα περιεχόμενα.

Για να δεις το βίντεο θεωρίας της ενότητας και βίντεο με λυμένες ασκήσεις, πάτησε εδώ.

ΘΕΩΡΙΑ - ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ  (Κατηγορίες 2α, 2β)

ΕΝΟΤΗΤΑ 2.  Ισότητα μιγαδικών. Εξισώσεις και συστήματα στους μιγαδικούς.

  1. Λυμένες ασκήσεις στις εξισώσεις μιγαδικών
  2. Λυμένες ασκήσεις στις εξισώσεις μιγαδικών

Σύνολο ασκήσεων: 75.

Κατηγορίες: 2.

Σύνολο σελίδων: 61.

Πατώντας σε κάθε εικόνα, αποθηκεύεις το αρχείο.

Πραγματικός και φανταστικός μιγαδικός

Αναπτύσσονται θέματα των παραγράφων 2.1 και 2.2 του σχολικού βιβλίου, αλλά γίνονται πάρα πολλές συμπληρώσεις στην θεωρία και τα θέματα ταξινομούνται σε καλύτερη σειρά απ' αυτήν του βιβλίου.

Σελίδες: 11.

Για να δεις το βίντεο θεωρίας της ενότητας, πάτησε εδώ.

ΘΕΩΡΙΑ - ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ  (Κατηγορία 3)

ΕΝΟΤΗΤΑ 3.  Πραγματικός μιγαδικός. Φανταστικός μιγαδικός.

Σύνολο ασκήσεων: 25.   Κατηγορίες: 1.   Σύνολο σελίδων: 16.

Γεωμετρικοί τόποι μιγαδικών χωρίς μέτρα

Αναπτύσσονται θέματα των παραγράφων 2.1 και 2.2 του σχολικού βιβλίου, αλλά γίνονται πάρα πολλές συμπληρώσεις στην θεωρία και τα θέματα ταξινομούνται σε καλύτερη σειρά απ' αυτήν του βιβλίου.

Σελίδες: 19.   Δες τα περιεχόμενα.

Για να δεις τα δύο βίντεο θεωρίας της ενότητας και βίντεο με λυμένες ασκήσεις, πάτησε εδώ.

ΘΕΩΡΙΑ - ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ  (Κατηγορία 4)

ΕΝΟΤΗΤΑ 4.  Γεωμετρική παράσταση μιγαδικών. Γεωμετρικοί τόποι.

Σύνολο ασκήσεων: 50.   Κατηγορίες: 1.   Σύνολο σελίδων: 53.

Μέτρο μιγαδικού

Αναπτύσσονται θέματα της παραγράφου 2.3 του σχολικού βιβλίου, αλλά γίνονται πάρα πολλές συμπληρώσεις στην θεωρία και τα θέματα ταξινομούνται σε καλύτερη σειρά απ' αυτήν του βιβλίου.

Σελίδες: 13.   Δες τα περιεχόμενα.

Για να δεις τα δύο βίντεο θεωρίας της ενότητας και βίντεο με λυμένες ασκήσεις, πάτησε εδώ.

ΘΕΩΡΙΑ - ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ  (Κατηγορίες 5α, 5β, 5γ, 5δ)

ΕΝΟΤΗΤΑ 5.  Ορισμός και ιδιότητες του μέτρου ενός μιγαδικού.

  1. Λυμένες ασκήσεις στις ιδιότητες του μέτρου μιγαδικού
  2. Λυμένες ασκήσεις στην ιδιότητα μέτρο στο τετράγωνο στους μιγαδικούς
  3. Λυμένες ασκήσεις στο μέτρο μιγαδικού
  4. Λυμένες ασκήσεις στις εξισώσεις μιγαδικών με μέτρα

Σύνολο ασκήσεων: 125.

Κατηγορίες: 4.

Σύνολο σελίδων: 91.

Πατώντας σε κάθε εικόνα, αποθηκεύεις το αρχείο.

Γεωμετρικοί τόποι μιγαδικών με μέτρα

Αναπτύσσονται θέματα της παραγράφου 2.3 του σχολικού βιβλίου, αλλά γίνονται πάρα πολλές συμπληρώσεις στην θεωρία και τα θέματα ταξινομούνται σε καλύτερη σειρά απ' αυτήν του βιβλίου.

Σελίδες: 17.   Δες τα περιεχόμενα.

Για να δεις τα δύο βίντεο θεωρίας της ενότητας και βίντεο με λυμένες ασκήσεις, πάτησε εδώ.

ΘΕΩΡΙΑ - ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ  (Κατηγορία 6)

ΕΝΟΤΗΤΑ 6.  Γεωμετρικοί τόποι με μέτρα.

Σύνολο ασκήσεων: 75.   Κατηγορίες: 1.   Σύνολο σελίδων: 71.

Μέγιστη και ελάχιστη τιμή μέτρου μιγαδικού

Αναπτύσσονται θέματα της παραγράφου 2.3 του σχολικού βιβλίου, αλλά γίνεται εκτενής ανάλυση του σημαντικού αυτού θέματος των ασκήσεων.

Σελίδες: 12.   Δες τα περιεχόμενα.

Για να δεις τα δύο βίντεο θεωρίας της ενότητας και βίντεο με λυμένες ασκήσεις, πάτησε εδώ.

ΘΕΩΡΙΑ - ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ  (Κατηγορία 7)

ΕΝΟΤΗΤΑ 7.  Μέγιστη και ελάχιστη τιμή μέτρου.

Σύνολο ασκήσεων: 25.   Κατηγορίες: 1.   Σύνολο σελίδων: 38.

Ασκήσεις εφ' όλης της ύλης στους μιγαδικούς αριθμούς.

Επαναληπτικές ασκήσεις μιγαδικών

Δύο συλλογές με 45 -συνολικά- εξαιρετικά θέματα στους μιγαδικούς αριθμούς, λυμένες αναλυτικά και με πολλά σχόλια.

Επαναληπτικές ασκήσεις μιγαδικών

10 εξαιρετικά θέματα μιγαδικών.

10 εξαιρετικές ασκήσεις, που κάλλιστα θα μπορούσαν να είναι θέματα εξετάσεων, λυμένες και σχολιασμένες αναλυτικά.

Σελίδες: 17.

35 εξαιρετικά θέματα μιγαδικών.

35 εξαιρετικές ασκήσεις, με πολλά λεπτά σημεία που πρέπει να προσεχθούν πολύ. Αν όχι όλες, τουλάχιστον οι περισσότερες εξ αυτών κάλλιστα θα μπορούσαν να είναι ζητούμενα εξετάσεων.

Σελίδες: 32.

Από το σχολικό έτος 2015 - 2016, το κεφάλαιο αυτό είναι εκτός ύλης.

Πατώντας το, αποθηκεύεις το φυλλάδιο.

Πατώντας το, βλέπεις το εξώφυλλο του φυλλαδίου.

Επεξήγηση εικονιδίων