Τις λυμένες ασκήσεις της ενότητας Γ θα τις βρείτε εδώ.