Λυμένες ασκήσεις με αντίστροφη συνάρτηση θα βρείτε εδώ.