Το τεύχος θεωρίας και αναλυτικής μεθοδολογίας της ενότητας Δ θα το βρείτε εδώ.

Λυμένες ασκήσεις με αντίστροφη συνάρτηση θα βρείτε εδώ.